Kreatív Hangtér 2022

Több, mint két éves előkészítő, tervező és kivitelező munka után 2022 május 18-án megnyílt a zenei csodák palotájaként aposztrofált Kreatív Hangtér, a Magyar Zene Háza -2 szintjén levő önálló attrakcióként.

A viszonylag kis, 130 m2 alapterületű térben 8 nagyszabású, egyedi interaktív installációt valósítottunk meg. Ezek a hangkeltő vizuális eszközök mindegyike újszerű, játékos módon közelíti meg hangok, a ritmus, a zene alkotóelemeit, összefüggéseit, a nyolc különböző installáció más-más szeletét mutatja be a hangok végtelenül gazdag világának.

Az installációk végleges alakját, működését Váczi Dani koncepcióterve alapján fejlesztettük egy több, mint 30 főt számláló tervező- kivitelező csapat koordinálával. Ez volt eddig a legösszetettebb, legnagyobb szabású projekt, amit végigvittünk. A nem mindennapi kreatív kihívást jelentő munka során számtalan izgalmas feladattal kellett megküzdeni, amit az elmúlt évek járványhullámai is nehezítettek. A folyamatot Terebessy Tóbiás és Gross András irányította, sok kitűnő partner működött közre, kisebb-nagyobb szakértő csapatok, mesterek, műhelyek munkáját egyesítettük, míg Dani karmesterként vezényelte végig a tevékenységeket, mindig szem előtt tartva a kiinduló koncepciója egységét, minőségét. A végeredményben a térben megvalósult nyolc különféle installáció, mint működő prototípus és egyben műalkotás, melyek egy konceptuális egységben jelennek meg, vizuálisan, formailag és anyagfelhasználásában egyaránt koherensen.

Orchestrion / Robotzenekar

Az egyedi tervezésű, célzottan épített elektronikus eszközök, áramkörök, minipc-k, mind nagy műgonddal készültek. Az Orchestrion installáció tervezésekor sokat merítettünk Ligeti György gondolataiból a modern orgonaépítésről. Egy 1968-as cikkében részletesen kifejti, milyen fejlesztéseket, új funkciókat tudna kihasználni, mint zeneszerző. Ezeknek jó része a mai napig nem valósult meg. Lényegében egy moduláris felépítésű hangszerről van szó, különleges (pl. „beszélő”) regiszterekkel, amely központi számítógép segítségével végtelenül rugalmasan használható. A több generációs belga orgonaépítő céget vezető Tony Decap különleges automata hangszerei és míves fa orgonasípjai nemcsak különleges hangzást nyújtanak az Orchestrionnak, de az első lépése egy Ligeti álmát megvalósító orgona-projektnek, ugyanis a hangszer fejlesztése az átadás után sem állt le, a légellátást a következő frissítéskor egy síponként egyedileg hangolható digitális vezérlés irányítja majd.

Chladni-Theremin

Ernst Chladni német fizikus a XVIII. század végén felfedezte, hogy ha homokot szórunk egy vaslemezre, amelyet azután egy vonóval rezgésbe hozunk, a hang magasságától függően különböző érdekes ábrákat kapunk. Leon Theremin orosz fizikus 1919-ben találta fel az első gesztus-vezérelt elektronikus hangszert. A Chladni-Theremin installáció ezt a két térben és időben távoli találmányt kapcsolja össze.

 

Kreatív Stúdió

Akár felnőttek számára is izgalmas játszótér a Kreatív Stúdió, ahol oktatóvideókon keresztül bárki megtanulhat egyszerű akkordokat, dallamokat, ritmusokat gitáron, basszusgitáron, szintetizátoron, dobon, de kipróbálhatja magát énekesként is. A gyakorlást követően a rögtönzött együttes elkészítheti első közös hangfelvételét is a stúdióban.

Ritmushajtány

A Ritmushajtányon, a gigantikus zakatoló akusztikus ritmusgépen négyszólamú ritmuskompozíciókat lehet létrehozni, melyek a XORXOR interactive csapata által generált vetített animáción vizuálisan is megjelennek.

Egy kézihajtány-szerű akusztikus megszólalású, elektro-mechanikus installáció, amelyet 2-4 személy tud kézzel, két oldalról hajtani. A hajtás egy lendkereket pörget be, amelyhez négy digitális ritmus-beállító tárcsa kapcsolódik a kerekek tengelyénél. Minden egység egy-egy loop, vagyis hangot adó kör (fizikai és zenei értelemben egyaránt). A loopokhoz más és más ritmushangszerek tartoznak, melyek a hajtány kerekeiben találhatók. A hangszereket elektromágnesek ütik vagy rázzák meg, amikor az adott loopon belül rájuk kerül a sor. Egyenként beállítható, hogy az adott hangszer a kör mely pontjain szólaljon meg, a tárcsán körben elhelyezett gombok ki-be kapcsolásával. A tempót a hajtás sebessége határozza meg. Tulajdonképpen egy digitális vezérlésű akusztikus dobgép, szabadon variálható elemekkel, melyek mindig szinkronban vannak egymással.

Az installációhoz vizualizáció is tartozik. Az algoritmikus animáció az aktuálisan megszólaló hangokkal van szinkronban, egy változó, geometrikusan stilizált elfutó tájat jelenít meg. Minden hangszerhez egy bizonyos forma tartozik, mely akkor jelenik meg, amikor az adott hangszer is megszólal.

Akár 6-8 látogató is tud játszani rajta egyszerre, néhányan a kart hajtják, mások a hangokat állítják a loopokon belül, megint mások pedig a loopok hangszereit tudják váltani, de a passzív hallgatóknak- szemlélőknek is élményt nyújt. 

Hangolyópálya

Kisebbeknek is élvezetes játék a HANGolyópálya, ahol a látogatók építhetik meg a golyók zenei útvonalát, a legurított golyók pedig csilingelő dallamokat keltenek életre.

Falra rögzíthető moduláris golyópályák, amelyben a látogatók által legurított fagolyók a falra rögzített síneken végighaladva, hanglapokba ütközve dallamot szólaltatnak meg. A kívánt dallam a másfél oktáv terjedelmű metalofon hanglapok és a különféle hosszúságú sínek megfelelő elrendezésével állítható elő. Az elemek apró mágnesekkel tapadnak az acéllemezzel burkolt falra.  Az installáció egy összefüggő felület, amiben három játékzóna, két parkoló zóna és egy kezelő / infó zóna kerül kialakításra grafikailag, a következő sorrendben:

  • Rögzített pálya (Mozart: Varázsfuvola, Bűvös csengettyű)
  • Szabad játék felület, Szabad pálya
  • Parkoló
  • Programozott pálya, LED-es háttérvilágítással, és ennek kezelőfelülete

Mindezek az elemek egy összefüggő felületet alkotnak, ezért akár a fal teljes szélességében is kiépíthető egy gigantikus golyópálya.

Klaviméra

A Klaviméra Váczi Dániel koncepcióján alapuló egyedileg épített billentyűs hangszer-kiméra. Másfél oktávnyi klaviatúrájának minden billentyűjéhez más-más hangkeltési mód tartozik. Az installáció célja a különböző billentyűs hangszerek működési módjának bemutatása játékos módon, úgy elrendezve, hogy az egyes billentyűk által kiváltott akciók végig követhetők legyenek. A hangszerek, mechanikák sorrendje nem követ szoros időrendet, a játékosnak kell felfedezni az összefüggéseket. Ezen hangszerek közül vannak, amelyek ma is mindennapos használatban vannak, mint a bécsi és angol mechanikás zongora, mások ritkaságok, érdekességek a múltból, mint a tekerőlant, a klavikord, vagy a cseleszta. A hangszer-részletek szokatlan társításba hozott torta-szeletenként barkácsolódtak össze Derzsi Pap Álmos hangszerész által. A modern elektromos hangkeltési módok hullámformái, mint a szinusz, négyszög vagy pl. a fűrészfoghullám egy kis OLED kijelzőn oszcilloszkóp-szerűen jelennek meg. Az elektronikus hangszereket, kijelzőt, motorvezérlést, programozást Márton Péter készítette. A hangszer plexi fedlapján levő magyarázó ábrákat Lakos Tamás grafikus készítette. Játékos, iróniát és filozofikusságot sem nélkülöző alkotás, végeredményben egy használható műtárgy, a Kreatív hangtér egyik legfinomabb hangú, leginkább edukatív eleme.

Hangfestő

A Hangfestővel énekelve, vagy zongorázva a hangok segítségével színes formák kelnek életre egy virtuális gömbfelületen, melyeket egy holoventillátor jelenít meg. 

A Hangfestő egy valós idejű hang-vizualizációs eszköz, melynek segítségével intuitív intermediális- interdiszciplináris viszony jön létre a hangok, a képek és a számok világa között. A látogató által énekelt, vagy a MIDI-billentyűzeten játszott hangok egy virtuális gömbre rajzolnak színes vonalakat. A megjelenítés egy holografikus ventillátor segítségével történik, amely olyan hatást kelt, mintha a levegőben jelenne meg a gömb. A Hímzőgömb a hangtájolás elvén működik: a 12 kromatikus zenei hangot a sík 12 irányának felelteti meg, továbbá a színkör 12 színével is analógiába kerül. A hímző gépekre jellemző, hogy az egy helyben járó tű alatt a textília mozog, ehhez hasonlóan a Hímzőgömb mozdulatlan íróeszköze alatt egy virtuális gömb forog el a hangnak megfelelően. Csend esetén az íróeszköz nem hagy nyomot, de a gömb tovább forog a megkezdett irányban. A hang – forgásirány megfeleltetés logikája nagyon egyszerű: a 12 kromatikus hangminőség az óramutató 12 pozíciójával analóg, a szín-hozzárendelés a színkör szerint halad a vöröstől az ibolyáig. A látogató egy MIDI billentyűzeten játszva vagy a tölcsérbe énekelve hozhatja működésbe a gömböt, a kezelőfelületen elhelyezett nyolc gombbal pedig a rajzolás és a hang paramétereit tudja változtatni. Választható előre beprogramozott 8 demó dallamokkal pl. virág- labda- vagy violinkulcs-alakzat rajzolható a gömbre.Music Lab - interaktív vizuális zenei alkalmazások

A teremben levő oszlop körül került kialakításra egy doboz-kioszk, amelyre 3 azonos kialakítású és tartalmú érintőképernyőt helyezünk el, melyek mindegyikén 4 alkalmazás fut. Az applikációk által generált hangok lokálisan kihelyezett fejhallgatókon szólalnak meg.

Applikációk:

Beatbox (Samu Bence, Binaura)
A játékosok egy végtelen hang-térben helyezhetnek le különböző vizuális elemeket. Az elemek térbeli pozíci-onálásával hang kompozíciók alakíthatók ki. A játék térnek mindig egy szelete látható, ez a képkivágás eltol-ható, a kamera rá tud közelíteni és távolról is mutathatja a folyamatosan épülő vizuális hangszert.

Contour (Nagy Ágoston, Binaura)
A játékos a hangokhoz rendelt különböző billentyűkkel zenét hoz létre. Minden egyes lenyomással egy han-got ad hozzá a rendszerhez. Így egy olyan hálózat jön létre, ahol a különböző hangok automatikusan szólal-nak meg, egymás után, eltérő valószínűséggel. A súlyozott véletlenekre épülő dallamok attól függenek, ho-gyan kerülnek lejátszásra a hangok a billentyűzeten. Így a háló hallgatás közben, élőben is újraformálható, tanítható. A hálózat egy fizikai rendszer segítségével kerül megjelenítésre, amelyben az elemek pozíciója egymásra különböző erőkkel hat (Force Directed Layout)

Memo
A játékos különböző zenei tartalmak belső szerkezetével ismerkedik meg olyan módon, hogy a hangi tartal-mat apró szeletekre vágja, azok eredeti időbeliségét a rendszer felbontja, és a hangszeleteket a térben újra rendezi, azok egymáshoz való hasonlósága alapján. Így az egymásra spektrálisan hasonlító hangok egymás-hoz közel kerülnek, a különbözőek pedig egymástól messze. A kapott térkép egyfajta ujjlenyomatként mutat-ja meg az eredeti darabok zenei (spektrális) szerkezetét. A hangszeletek érintésre megszólaltathatóak, illetve szekvenciákat is létre lehet hozni egyszerű lejátszófejek segítségével.

Solmificatio (Mizsei Zoltán, Singer Patrik)
A felhasználó beír egy szöveget, amelyből a program egy dallamot hoz létre. Minden magánhangzóhoz hozzá van rendelve egy-egy zenei hang, a ritmus meghatározása pedig az időmértékes verselés elvén működik.

A Kreatív Hangtér csapata:

Kurátor: Horn Márton, Mandli Endre Vazul – Magyar Zene Háza 

Projektmenedzsment: Szabados Gyula – Városliget Zrt. 

Koncepció: Váczi Dániel 

Installáció design és kivitelezés: Gross András, Terebessy Tóbiás – Medence Csoport Kft. 

Belsőépítészet: Báger András, Szabó Áron – Bahcs Művek Kft.

Közreműködők:
Derzsi Pap Álmos Hangszerész,
Tony Decap – B.V. Organ Factory Decap (Be) (orchestrion), Adorján Zalán – Artizine Bt, Jancsó Gergő (chladni-theremin), Hajdu Gáspár, Papp Gábor – Xorxor Interactive Kft., Nagy Ágoston, Samu Bence – Openform Bt., Bolcsó Bálint, Singer Patrik, Mizsei Zoltán – Fti–Iask (Kreatív programozás, szoftverek), 
Battha Gáspár, Márton Péter (elektronika), Csikós Péter – Medium Kft. (vetítéstechnika), Tatai Gergely – Grc Computer Kft. (hardver), Váli Miklós – Oberyn Studio (videó) Lakos Tamás (grafika) 

Zenei közreműködők: Sárközi Edina (ének) Németh Bendegúz (gitár) Bartók Vince (basszusgitár) Baranyi Bence (dob) Pozsár Máté (szintetizátor) 

További közreműködők: Botlik Tibor, Hofecker Andor, Kakuszi Zoltán, Kochán Attila És József, Mizsei Zoltán, Sárkány Bence, Salamon Árpád, Vicsek Viktor, Kelemen Gábor, Xilo-Ton Kkt. 

Belsőépítészeti kivitelezés: Kis-Torma Csaba, Báthory Gábor – Königsberg Hungária Kft., Jurida Péter -5let-1let Kft. 

Szakági Tervezők: Rajkai Ferenc, Nagy Dániel (épületvillamosság), Farkas János (világítástechnika), Ambrus Roland (tartószerkezetek) Hajdú András (sprinkler), Fürjes Andor (akusztika), Kormányos Anna (akadálymentesség), Takács Lajos (tűzvédelem). 

jegyvásárlás: https://zenehaza.hu/helyszin/kreativ-hangter